mandag 9. juni 2014

H ei nå  er de  lenge  siden eg  har lagt ut noko her men eg  har  hatt  enn  tur  i hagen  i dag 

søndag 26. mai 2013